Ενημέρωση Σπουδών για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του (ΟΠΑ)


Τον Σεπτέμβριο του 2020 το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημιου Αθηνών (ΟΠΑ) (https://www.dept.aueb.gr/el/dmst) θα υποδεχθεί την 20η σειρά πρωτοετών.


Εν όψει των Πανελληνίων Εξετάσεων, το Τμήμα ΔΕΤ σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για το οποίο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, 22 Μαϊου 2020, 20:00 – 21:30.

Ομιλητές στην διαδικτυακή αυτή εκδήλωση θα είναι ο κ. Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), ο κ. Αδάμ Βρεχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ και ο κ. Άρης Νότης, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός, Αρχισυντάκτης του περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ και Μέλος του Κεντρικού ΔΣ της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών. Η online εκδήλωση στοχεύει στην παρουσίαση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και των επαγγελματικών προοοπτικών που προσφέρει.

Το webinar απευθύνεται σε καθηγητές - διδάσκοντες μαθήματα 4ου Επιστημονικού Πεδίου, και σε μαθητές Γ’ Λυκείου.Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab53c6c0877fc4ee8895f49dc308fb0cc%40thread.tacv2/1589460525409?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2255a29780-76a2-48e9-a624-7db9774489f8%22%7d Με τις θερμές ευχές μας για τη βέλτιστη δυνατή προετοιμασία και επιτυχία στους στόχους των μαθητών, θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας στη διαδικτυακή εκδήλωσή μας.

45 views0 comments