top of page

Newsletter #15 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Οικονομικών «Οικονομική Ολυμπιάδα»Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Οικονομικών «Οικονομική Ολυμπιάδα» συνεχίζεται και για το τρέχον σχολικό έτος 2023-24. Οι εγγραφές των σχολείων ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 και θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2024 αναμένεται να διεξαχθεί ο σχολικός γύρος. 


Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου της Ελλάδας και του εξωτερικού και φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών και των μαθητριών στο πεδίο των οικονομικών.


Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το 2020 από το ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία με το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), διοργανωτή φορέα της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας. Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος για τα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού.


֍


5ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για το σχολικό έτος 2023-24 


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε τον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για μαθητές/ριες Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.


Ο  μαθητικός  διαγωνισμός  «ΕΡΜΗΣ»  στα  Οικονομικά  είναι  ένας  ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’ Λυκείου  όλων  των  Σχολείων  της  χώρας,  καθώς  επίσης,  και  Ελληνικών  σχολείων  του εξωτερικού.  Οι  συμμετέχοντες  στον  Διαγωνισμό  εξετάζονται  γραπτά  στο  γνωστικό αντικείμενο  των  Οικονομικών,  όπως  προσδιορίζεται  από  την  σχετική  διδακτέα  ύλη  του Λυκείου  αλλά  και  τις    ευρύτερες  γνώσεις  και  ζητήματα  τα  οποία  περιέχονται  σε  άλλα παρεμφερή  βιβλία.  Ο  διαγωνισμός  είναι  ετήσιος  και  ξεκίνησε  το  2020  με  αφορμή  τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του ΟΠΑ.


Ως  ημερομηνία  υποβολής ενδιαφέροντος  συμμετοχής  των  μαθητών  στο  διαγωνισμό  του  σχολικού  έτους  2023‐2024 ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  1/01/2024  –  31/01/2024  και  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.


Ο Διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις:


Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:00-18:00. Σε αυτή την διαδικασία θα λάβουν μέρους όλοι οι μαθητές/ριες της Γ’ Λυκείου που θα δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από την υποχρέωση μετάβασης και παρουσίας στις αίθουσες των εξετάσεων.


Η Β’ Φάση θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00-13:00, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι επιτυχόντες/ουσες-διακριθέντες/θείσες της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. Η Β’ Φάση προγραμματίζεται να γίνει με φυσική παρουσία στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα έξοδα μετακίνησης της Β΄ Φάσης βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


֍

Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.


Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη:


α) ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται και διατίθενται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα  εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού, περιβάλλοντα υποστήριξης σχολικής τάξης, διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας κ.α. καθώς και


β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα παραπάνω.


Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα.


Από το 2022, για το δεύτερο κύκλο επιμορφώσεων έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση του τρόπου υλοποίησης και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, ώστε να υλοποιείται, όπως και η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., σε 13 συστάδες ενός κλάδου ή «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών μέσω ισάριθμων διακριτών σεμιναρίων (courses): ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.11 Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομολόγοι, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Νομικής – Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικής Οικονομίας, Οικιακής Οικονομίας κ.α.


Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και θα έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει ένα μάθημα την εβδομάδα, δηλαδή μία επιμορφωτική συνεδρία  2-3 διδακτικών ωρών, συνοδευόμενες κατά περίπτωση από ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις). Στο πλαίσιο των ασύγχρονων δράσεων, που αποτελούν συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους.


Στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόζεται  ένα ευέλικτο μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων και των επιμορφωτών και επίσης, επιτρέπει την κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών (απομακρυσμένων/ νησιωτικών περιοχών, περιοχών με μικρό αριθμό δυνητικών επιμορφούμενων, περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό κ.α.).


Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)» κατά την 6η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., με προβλεπόμενη έναρξη στις αρχές Απριλίου 2024, για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.


Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη αποκτήσει οι Υπεύθυνοι των καλούμενων Κ.Σ.Ε., το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.


Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. αναμένεται να υποβληθούν εντός του Ιανουαρίου 2024.֍

Εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της  Ελλάδας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 351/83, β) την προκήρυξη των Εκλογών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 10ης Δεκεμβρίου 2023 για την εκλογή των  Αντιπροσώπων: Εγγεγραμμένοι: 50.495, Ψήφισαν: 26.435, Εγκυρα: 25.921, Λευκά - ΄Ακυρα: 514

 

ΕΛΑΒΑΝ

• Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΔΗΚΙΟΣ) ψήφους 11.794 ποσοστό 45,500%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 46, από το 2ο

(ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 9 και από το 3ο

(Υπόλοιπης Επικράτειας) 36 , σύνολο εδρών 91.

• Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.) ψήφους 7.279 ποσοστό 28,081%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 28, από το 2ο

(ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 6 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 23, σύνολο εδρών 57.

• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) ψήφους 2.816 ποσοστό 10,864%.Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ.Αττικής) 11, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 2 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 9 , σύνολο εδρών 22.

• Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών-Συνεργαζόμενες Δυνάμεις (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ψήφους 1.606 ποσοστό 6,196%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 6, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 5, σύνολο εδρών 12.

• Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων (ΑΚΙΟΕ) ψήφους 1.164 ποσοστό 4,491%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 4, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 4, σύνολο εδρών 9

• Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.-Ο) ψήφους 1.114 ποσοστό 4,298 %. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 4, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 3, σύνολο εδρών 8.

• Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων και Συνεργάτες ψήφους 148 ποσοστό 0,571%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 1, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ Θεσσαλονίκης) 0 και από το 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης  Επικράτειας) 0, σύνολο εδρών 1.


֍

Η εκδοτική ομάδα του περιοδικού Ξενοφών, σας εύχεται Χρόνια Πολλά!
90 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page