top of page

Newsletter #6: Νοέμβριος 2022

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Οικονομικών «Οικονομική Ολυμπιάδα» συνεχίζεται και για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2022-23.Έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο οι εγγραφές για το νέο έτος. Η επιτυχία, η χρησιμότητα και η αποδοχή του διαγωνισμού στα προηγούμενα χρόνια αναμένεται να οδηγήσει σε μια κυριολεκτικά έκρηξη εγγραφών στη νέα περίοδο. Κι αυτό είναι μια ηθική δικαίωση για όλους όσοι, από οποιαδήποτε θέση, ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στο Γενικό Λύκειο στην Ελλάδα.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σήμερα ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 15 χώρες. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών και των μαθητριών του Γενικού Λυκείου στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης.

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το 2020 από το ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης, σε συνεργασία με το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), διοργανωτή-φορέα της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας. Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδας και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για τα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού.


֍


Το πρόγραμμα διεξαγωγής της Οικονομικής Ολυμπιάδας στην Ελλάδα για το 2022-23 έχει ως εξής:

• Οι εγγραφές των σχολείων ξεκίνησαν αρχές Οκτωβρίου 2022 και λήγουν στις 31/1/2023.

• Ο σχολικός γύρος του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στα μέσα Φεβρουαρίου 2023 με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται μέσα σε 10 ημέρες.

• Ο περιφερειακός γύρος του διαγωνισμού θα διεξαχθεί τον Απρίλιο 2023 και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 10ημέρου.

• Ο τελικός γύρος του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, την ύλη, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές και σχολεία, στο https://www.oikonomikiolympiada.gr/.


֍


Μια ωραία πρωτοβουλία του ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο 2022-23 είναι η προετοιμασία ενός Quiz Οικονομικών Γνώσεων για μαθητές, σχολεία, αλλά και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Το Quiz (https://www.quizoikonomikon.gr/el/) είναι διασκεδαστικό, αλλά και διαδραστικό και προβλέπει χρηματικά έπαθλα για τις καλύτερες επιδόσεις.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Quiz Οικονομικών υπάρχουν περισσότερες από 150 ερωτήσεις, που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από όλες τις πτυχές των οικονομικών φαινομένων. Κάθε φορά που κάποιος συμμετέχει στο Quiz, θα κληθεί να απαντήσει σε 30 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής). Ο συμμετέχων μπορεί στη συνέχεια να ελέγξει την επίδοσή του και να εμβαθύνει στις οικονομικές του γνώσεις διαβάζοντας τις σύντομες επεξηγήσεις των σωστών απαντήσεων.

Το Quiz οικονομικών γνώσεων είναι άμεσα διαθέσιμο στον καθένα, από οπουδήποτε και σε κάθε στιγμή. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να βελτιώνει κάποιος τις οικονομικές του γνώσεις κάθε μέρα. Με την έννοια αυτή, συμβάλλει στην άμιλλα, τον ευγενή συναγωνισμό και την αναβάθμιση του οικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Κάθε μήνα βραβεύονται οι συμμετέχοντες που θα πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις στον καλύτερο χρόνο και τα σχολεία που θα πετυχαίνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό επάθλων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιδόσεις τις δύο πρώτες φορές που κάποιος συμμετέχει στο Quiz.

Για τον πρώτο μήνα υπήρξε η πρόβλεψη να δοθούν τα ακόλουθα έπαθλα:

► Στο μαθητή ή τη μαθήτρια Λυκείου με την καλύτερη επίδοση απονέμεται χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ.

► Στον συμμετέχοντα ή τη συμμετέχουσα, που πέτυχε την καλύτερη επίδοση, χωρίς να είναι μαθητής ή μαθήτρια, απονέμεται χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ.

► Στο σχολείο με την μεγαλύτερη συμμετοχή, χρηματικό έπαθλο 400 ευρώ.


֍


Από μια ενδελεχή εξέταση του περιεχομένου του Quiz οικονομικών γνώσεων (των 150 ερωτήσεων, δηλαδή) προκύπτουν ορισμένες διαπιστώσεις:

(α) Στην πλειονότητά τους οι ερωτήσεις είναι πολύ καλά επιλεγμένες, προσεκτικά σχεδιασμένες και διατυπωμένες με σαφήνεια.

(β) Σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, χρειάζεται διόρθωση. Για παράδειγμα, όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, τότε, ceteris paribus, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του υπόψη αγαθού και όχι η ζήτησή του.

(γ) Κάποιες ερωτήσεις πιθανόν να είναι απλή μετάφραση ξενόγλωσσου υλικού και αυτό το υλικό πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να γνωρίζει ο Έλληνας μαθητής γιατί οι Γάλλοι κάρφωναν τα παράθυρα των σπιτιών τους τον 17ο αιώνα; Ή, αν ο Αλ Καπόνε διέθετε μια επιχείρηση καθαριστηρίων απ’ όπου ξέπλενε μαύρο χρήμα. Μπορούμε να έχουμε στη θέση τέτοιων ερωτήσεων καλύτερα και πιο σύγχρονα κριτήρια ελέγχου του βαθμού κατοχής πραγματικών και ουσιαστικών οικονομικών γνώσεων.

Θα πρέπει να είναι πάγια αρχή των υπεύθυνων της Οικονομικής Ολυμπιάδας η συνεχής βελτίωση του οποιουδήποτε παρεχόμενου υλικού. Αυτό το υλικό πρέπει να γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από οικονομολόγους υψηλού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας. Επιπλέον, είναι πολύ ωραία και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η προσπάθεια συμπερίληψης πολλών καλών παραδειγμάτων από τη σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα.


֍


Την 1/11/2022 έγινε μια πολύ ωραία Ημερίδα του Περιφερειακού Τμήματος Αθήνας και Ανατολικής Αττικής της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., παράλληλα με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των αντιπροσώπων για τις εκλογές στο Κεντρικό Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. Μπορεί κανείς να βρει αναρτημένες όλες τις εισηγήσεις στο http://pe09.gr/.

Από όλες τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, θα θέλαμε να αναφερθούμε ειδικά στην εισήγηση του κ. Χρήστου Κουτσαμπέλα, Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το θέμα της ήταν «Η Διδασκαλία των Οικονομικών στο Σχολείο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα». Η εισήγηση αυτή επικαιροποιεί τη συζήτηση που γίνεται σήμερα σχετικά με το τί διδάσκονται στα Οικονομικά οι μαθητές του Γενικού Λυκείου στην Ελλάδα σε σχέση με το τί αντίστοιχο γίνεται στην Ευρώπη.

Ορισμένες κρίσιμες διαπιστώσεις από την εισήγηση του κ. Χ. Κ., έχουν ως εξής:

• Υπάρχει μια τάση ενίσχυσης της οικονομικής γνώσης στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη σήμερα.

• Αναπτύσσονται μια σειρά από πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν, είτε στη μέτρηση του οικονομικού εγγραμματισμού (διαγωνισμός PISA), είτε στην προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων στο Σχολείο.

• Φυσικά δεν υπάρχει ενιαία εικόνα σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, το μάθημα των Οικονομικών άλλοτε διδάσκεται ως υποχρεωτικό και άλλοτε ως επιλογής. Άλλες φορές, εμπερικλείεται στο μάθημα Social Studies.

• Υπάρχει ποικιλία οικονομικών μαθημάτων, όπως: Οικονομική Επιστήμη, Επιχειρηματικότητα, Χρηματοοικονομικά, Εκπαίδευση του Καταναλωτή, Business Studies, Management.

֍


Με αφορμή την παραπάνω παρουσίαση, η οποία από τα ίδια τα πράγματα ήταν περιπτωσιολογική, θα ήταν χρήσιμο να τονιστεί ότι λείπει μια σε βάθος έρευνα σχετικά με το τί διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες στο Γενικό Λύκειο στα οικονομικά μαθήματα στις πιο μεγάλες χώρες του κόσμου, όπως είναι οι ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία, Ιταλία κ.λπ. Κατά καιρούς, και μέσα από το περιοδικό «ΞΕΝΟΦΩΝ» έχει γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί το θέμα αυτό. Κανονικά, η έρευνα αυτή θα έπρεπε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από το Κεντρικό Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. από Καθηγητές Λυκείου σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς.

Είναι σίγουρο ότι μια τέτοια έρευνα θα βοηθούσε πολλαπλώς, καθώς θα έδειχνε ότι τα τελευταία 40 τουλάχιστον χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μετά, το σκηνικό έχει αλλάξει διεθνώς: περισσότερα οικονομικά μαθήματα διδάσκονται στο Γενικό Λύκειο σε ολοένα και περισσότερες χώρες, και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου, είτε ως υποχρεωτικά, είτε ως επιλογής.

Στα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται η Οικονομική Επιστήμη, η Λογιστική, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Marketing, τα Χρηματοοικονομικά και η Επιχειρηματικότητα.

Η ανάπτυξη και η εδραίωση της οικονομικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς πιστοποιεί ότι αυτή αποτελεί πλέον καθολική αναγκαιότητα.

֍


Μια ξεχωριστή περίπτωση χώρας που αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο είναι η Κύπρος. Η εικόνα αυτή, με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας στο Κυπριακό Λύκειο το 2022, έχει ως εξής:

Α’ Λυκείου: Οικονομικά (μάθημα Κοινού Κορμού – μια ώρα), Οικονομικά (3η και 4η Ομάδα Προσανατολισμού – δύο ώρες).

Β’ Λυκείου: Οι μαθητές επιλέγουν μια από τις 6 συνολικά προσφερόμενες Κατευθύνσεις. Ενδιαφέρον έχουν η 4η και η 5η Κατεύθυνση.

(α) 4η Κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών: διδάσκονται υποχρεωτικά τα Οικονομικά και η Λογιστική από 4 ώρες το καθένα (μαζί με τα Μαθηματικά), και ως επιλεγόμενο ένα ανάμεσα σε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Εμπορικά-Marketing, από 4 ώρες το καθένα.

(β) 5η Κατεύθυνση Εμπορίου και Υπηρεσιών: υποχρεωτικά τα Οικονομικά (μαζί με Αγγλικά) από 4 ώρες, και δύο από τρία επιλεγόμενα Λογιστική, Εμπορικά-Marketing και Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, από 4 ώρες.

Γ’ Λυκείου: Οι μαθητές συνεχίζουν την Κατεύθυνση την οποία επέλεξαν στη Β΄ Λυκείου. Για όσους μαθητές επιλέξουν την 4η ή την 5η Κατεύθυνση, ισχύουν τα ίδια μαθήματα με αυτά της Β’ Λυκείου, αλλά φυσικά σε άλλη ύλη.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, και τα τέσσερα της Κατεύθυνσης. Συνεπώς, ένας μαθητής στο Κυπριακό σύστημα έχει συνολικά δέκα οικονομικά μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Κυπριακού Λυκείου. Όλα τα σχολικά βιβλία είναι εκδόσεις του 2021-22, είναι επικαιροποιημένα και περιλαμβάνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων από την οικονομική πραγματικότητα. Φυσικά, και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών διαφέρει, είναι κριτικός και ουσιαστικός και δεν σχετίζεται με την αποστήθιση και την άκριτη απομνημόνευση.

֍


Ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η διδακτέα ύλη στο μάθημα των Οικονομικών στις τρεις Τάξεις του Λυκείου στην Κύπρο. Έτσι:

► Στην Α’ Λυκείου διδάσκονται οι εξής ενότητες: το οικονομικό πρόβλημα, παραγωγή, συντελεστές της παραγωγής, αγορά-σχηματισμός τιμών, βασικά οικονομικά μεγέθη.

► Στη Β’ Τάξη Λυκείου διδάσκονται οι εξής ενότητες: εισαγωγικές έννοιες της Οικονομικής, ευημερία και βιοτικό επίπεδο, παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, συμπεριφορά του καταναλωτή, σχηματισμός των τιμών, χρήμα και πληθωρισμός, χρηματοπιστωτικό σύστημα, παγκοσμιοποίηση και διεθνές οικονομικό σύστημα.

► Στη Γ’ Τάξη Λυκείου διδάσκονται οι εξής ενότητες: ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, η παραγωγή της επιχείρησης, το κόστος παραγωγής, μορφές αγοράς, εγχώρια και εθνικά οικονομικά μεγέθη, ανεργία και οικονομικοί κύκλοι, δημόσια οικονομικά, διεθνείς συναλλαγές και διεθνές εμπόριο.

Η παρουσίαση της ύλης διανθίζεται από σύγχρονα παραδείγματα, εικόνες, στατιστικούς πίνακες, βιβλιογραφία και ερωτήσεις κατανόησης της ύλης. Μια πραγματικά σπουδαία δουλειά από τους αδελφούς μας Κυπρίους! Αυτοί δείχνουν τον δρόμο και για την ελληνική εκπαίδευση.

֍


Αντίθετα, στην Ελλάδα έχουμε μόνο ένα αυτούσιο μάθημα Οικονομικών στο Γενικό Λύκειο, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου. Το σχολικό βιβλίο εξακολουθεί να είναι έκδοση του 1985, αναθεωρημένη το 2000.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου στη χώρα μας δεν έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστικές οικονομικές γνώσεις χρήσιμες σε όλη τη ζωή τους, να εμβαθύνουν πάνω στα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τη ζωή μας (ύφεση, πληθωρισμός, δημόσιο χρέος κ.λπ.), να αποκτήσουν σωστή οικονομική συμπεριφορά (καταναλωτική, αποταμιευτική, φορολογική κ.λπ.) και να συμμετάσχουν ως ώριμοι και ενημερωμένοι πολίτες στις εκάστοτε εκλογικές διαδικασίες.

Οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα οικονομικά πανεπιστήμια, έχουν προτείνει την εισαγωγή ενός οικονομικού μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Α΄ Λυκείου, τη θέσπιση Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής στη Β’ Λυκείου και την εισαγωγή ενός οικονομικού μαθήματος σ’ αυτήν την Ομάδα. Το αίτημα αυτό είναι δίκαιο, εάν σκεφθεί κανείς ότι η Ομάδα αυτή επιλέγεται από τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, σε σχέση με τις υπόλοιπες.

֍


Σε μια περίοδο, κατά την οποία παγκοσμίως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό και τις συνέπειές του, είναι πράγματι περίεργο και πρωτότυπο ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου στην Ελλάδα δεν διδάσκονται την ενότητα του Πληθωρισμού, ακόμη και στις Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να μη μαθαίνουν οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες τί είναι ο πληθωρισμός, ο αποπληθωρισμός, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, τα είδη του πληθωρισμού και οι τρόποι αντιμετώπισής του.

Αντίθετα, στο μάθημα «Οικονομικά» της Β’ Λυκείου στην Κύπρο, στο Κεφάλαιο 6 με τίτλο «Χρήμα και Πληθωρισμός» αφιερώνονται 30 σελίδες στην ενδελεχή παρουσίαση του θέματος. Κύρια σημεία του Κεφαλαίου είναι τα εξής: αντιπραγματισμός & χρήμα, έννοια και λειτουργίες του χρήματος, ιδιότητες του χρήματος, μορφές και είδη του χρήματος, αγοραστική αξία του χρήματος, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, το πρόβλημα του πληθωρισμού (έννοια, μέτρηση, διακρίσεις του πληθωρισμού), συνέπειες και μέτρα καταπολέμησης του πληθωρισμού.

Παρότι έχει ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη στο μάθημα του ΑΟΘ, θα μπορούσε να γίνει ακόμη και σήμερα μια μικρή, αλλά χρήσιμη αλλαγή. Θα ήταν σωστό να διδαχθεί και να εξεταστεί ολόκληρη η ενότητα 3 «Ο Πληθωρισμός», σελίδες 165-168 στο κεφάλαιο 9 του σχολικού βιβλίου. Επιπλέον, θα μπορούσε να δοθεί επιπλέον υλικό στους καθηγητές του ΑΟΘ με ασκήσεις και εφαρμογές, ιδιαίτερα πάνω στην έννοια της μεταβίβασης της αγοραστικής δύναμης. Από την άλλη, θα μπορούσε να απαλειφθεί από την εξεταστέα ύλη η ενότητα 6 «Κοινωνικοί θεσμοί» του Κεφαλαίου 1, σελίδες 11-15, του σχολικού βιβλίου του ΑΟΘ.

֍


Στις 31/10/22 έγινε στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ η παρουσίαση του βιβλίου "Το Αλφαβητάρι της Οικονομίας για παιδιά μέχρι 12 ετών" του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Προέδρου και Ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, κ. Νικολάου Φίλιππα.

Η έκδοση έγινε από το Ίδρυμα Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδας. Το βιβλίο προλογίζει ο Διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Το αλφαβητάρι-λεξικό περιλαμβάνει πάνω από 120 βασικά λήμματα της οικονομικής και χρηματοοικονομικήςεπιστήμης που συνοδεύονται από εννέα μικρές και περιεκτικές ιστορίες, οι οποίες συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των εννοιών.

Είναι αξιέπαινες όλες οι προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση του οικονομικού εγγραμματισμού σε όλεςτις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Από την άλλη, η εμπειρία δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες χώρες παίρνουν μέτρα με στόχο την ενίσχυση ειδικότερα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ήδη από το Δημοτικό.

Η οικονομική εκπαίδευση των πολιτών είναι απαραίτητη για την ευημερία τους και επιπλέον συνιστά μια αναγκαία δεξιότητα για τον 21 αιώνα.

Οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν το αλφαβητάρι σε pdf εδώ:

֍

Στις 10 Οκτωβρίου 2022 απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Οικονομικής Επιστήμης στους Ben S. Bernanke (The Brookings Institution, Washington DC, USA), Douglas W. Diamond, (University of Chicago, IL, USA) και Philip H. Dybvig, (Washington University in St. Louis, MO, USA) «για έρευνα σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές κρίσεις».

Η έρευνά τους βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τις οικονομικές κρίσεις, καθώς και την κατανόησή μας για τον ρόλο των τραπεζών στην οικονομία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνάς τους είναι γιατί είναι ζωτικής σημασίας η αποφυγή κατάρρευσης των τραπεζών.


֍


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί Διαδικτυακές Συναντήσεις με τα Σχολεία και συγκεκριμένα με τους/τις μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ Λυκείου, προκειμένου να παρουσιάσει τη Δομή, το Πρόγραμμα, τις δεξιότητες και δυνατότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος καθώς και τις Υποδομές του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Βαρβάρα Σταματιάδη, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος στο τηλέφωνο 2103689297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση bstamatiadi@econ.uoa.gr

Σχετικό βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=TxtUxesTKaE

֍


Με μεγάλη καθυστέρηση λόγω των υγειονομικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ενοποιημένου Περιφερειακού Τμήματος Αθηνών Πειραιά. Την Τρίτη 1/11/2022, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ του Περιφερειακού τμήματος Αττικής της ΕΟΕΔΕ (http://pe09.gr/) και της συνέλευσης των αντιπροσώπων. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το ΔΣ του Περιφερειακού (εκλέγονται τα πρώτα 9 μέλη):

1) Καζάκου Γεωργία - 44 ψήφοι

2) Τζώρτζη Μαρία - 44 ψήφοι

3) Καζάκου Μαρίνα - 39 ψήφοι

4) Πρασανάκη Μαρία - 30 ψήφοι

5) Καπετανάκη Σεβαστή - 25 ψήφοι

6) Κανδυλιώτης Παντελής - 23 ψήφοι

7) Μαργαρίτη Καλλιόπη - 21 ψήφοι

8) Τζαμαργιά Μαριάνθη - 18 ψήφοι

9) Σουλτάτη Δήμητρα - 14 ψήφοι

10) Γκινοπούλου Αικατερίνη - 11 ψήφοι

11) Βαργασάκη Ευαγγελία - 7 ψήφοι


Για τη συνέλευση των αντιπροσώπων (εκλέγονται τα πρώτα 10 μέλη):

1) Τακάογλου Σοφία - 50 ψήφοι

2) Αδαμόπουλος Ευστάθιος - 31 ψήφοι

3) Καζάκου Γεωργία - 31 ψήφοι

4) Τζώρτζη Μαρία - 30 ψήφοι

5) Νότης Αριστείδης - 29 ψήφοι

6) Γάτσιος Γεώργιος - 25 ψήφοι

7) Καζάκου Μαρίνα - 22 ψήφοι

8) Πρασανάκη Μαρία - 18 ψήφοι

9) Κανδυλιώτης Παντελής - 14 ψήφοι

10) Καπετανάκη Σεβαστή - 14 ψήφοι

11) Μαργαρίτη Καλλιόπη - 12 ψήφοι

12) Γκινοπούλου Αικατερίνη - 8 ψήφοι

13) Βρώνη Παναγιώτα - 7 ψήφοι

14) Κασιμάτης Αντώνης - 7 ψήφοι

15) Σουλτάτη Δήμητρα - 6 ψήφοι

16) Ξύγκου Ματούλα - 5 ψήφοι

Συγχαρητήρια σε όσες και όσους συναδέλφους εκλέχθηκαν! Τους ευχόμαστε μία καλή και δημιουργική θητεία!

֍


Σας ενημερώνουμε ότι το 3ο προσομοιωτικό διαγώνισμα ΞΕΝΟΦΩΝ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023. Οι συνάδελφοι/ισσες που θέλουν να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν την εξής φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/9R9CwiSkrZdPqMMm6 έως την 31η Μαρτίου 2023. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος θα ζητηθεί από τους/ις συνάδελφους/ισσες να αποστείλουν στατιστικά με τις επιδόσεις των μαθητών/τριών τους σε κάθε μία από τις 4 ομάδες του διαγωνίσματος.

֍


Το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Καινοτομίας με θέμα «Σχεδιάζω και προτείνω καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμαθητών/συμμαθητριών μου με αναπηρία».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Λυκείου-Γυμνασίου της Ελλάδας και της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

֍


Διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Skills Clubs/ Δεξιότητες Νέων για τον 21ο αιώνα» και του Μαθητικού Διαγωνισμού «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας Skills Clubs» από το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023».

֍


Ενημερώνουμε τους/ις συναδέλφους/ισσες ότι μπορούν να προμηθεύονται το 7ο τεύχος του περιοδικού Ξενοφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.xenophonjournal.com/buy. Στο συγκεκριμένο τεύχος μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα:

· Κεντρικό αφιέρωμα: Η συμβολή της Elinor Ostrom (1933 – 2012).

· Κεντρικό αφιέρωμα: Η συμβολή του Friedrich Hayek (1899 – 1992).

· Αφιέρωμα στον κοινωνικό επιστήμονα Δημήτηρη Μπάτση (1916 – 1952).

· «Η σωτηρία της ανθρωπότητας», άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Θεόδωρος Λιανός

· Έρευνα για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της οικονομικής εκπαίδευσης στο Λύκειο που διεξήγαγαν από κοινού το περιοδικό Ξενοφών με το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ.

· Παρουσίαση των προοπτικών φοίτησης στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ.

· Έκθεση του Μουσείου της ΤτΕ: Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή.

֍


Tο περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ προσκαλεί τους συναδέλφους οικονομολόγους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν με άρθρο τους στο 8ο τεύχος, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιου του 2023, ότι μπορούν να μας αποστείλουν τη συμβολή τους έως τις 31 Μαρτίου 2023. Το 8ο τεύχος θα είναι αφιερωμένο στον Adam Smith (1723 - 1790) με αφορμή τα 300 έτη από τη γέννησή του.


Σχετικά με τις προδιαγραφές των άρθρων:

Τα άρθρα δε πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις και να είναι γραμμένα σε μορφή word, με γραμματοσειρά Arial 10 και διάστιχο 1,15.

Τα άρθρα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@xenophon.gr


302 views0 comments

Comments


bottom of page