Στόχος μας

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε.) – «Ο Ξενοφών»

“Η αναγκαιότητα της ενίσχυσης του οικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα”

Στόχος του Συλλόγου Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ο Ξενοφών», αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η εν συνεπεία βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών που θα εισέλθουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της χώρας μας, των νέων επιχειρηματιών που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, των νέων στελεχών που θα ασκήσουν Διοίκηση στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.
Facts
Σημειώνεται πως η Ε.Ε. θεωρεί τον οικονομικό εγγραμματισμό, την καινοτομία, και την δημιουργικότητα ως παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και αυτό τονίζεται σε τρεις από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής.
Ένωση καινοτομίας
Νεολαία σε κίνηση
Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
Ευρώπη 2020
Η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί επίσης μακροπρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020».  Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις επιστήμες της Οικονομίας και της Διοίκησης είναι δυνατό να συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων.
Σκοπός μας
Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις επιστήμες της Οικονομίας και της Διοίκησης είναι δυνατό να συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων. Η πρωτοβουλία των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στη προσπάθειά μας λοιπόν, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ως χώρα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, συστήνεται ο Σύλλογος Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε.) – «ο Ξενοφών», με τους κάτωθι σκοπούς:
Την ενίσχυση του οικονομικού εγγραματισμού στην χώρα μας.
Την συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς επιστημονικούς φορείς που προάγουν την εκπαίδευση στην Οικονομία και την Διοίκηση.
Την διάχυση μεταξύ των μελών μας αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, καλών πρακτικών που αφορούν την διδακτική των οικονομικών μαθημάτων καθώς και την διαρκή εκπαίδευση σε αυτήν.
 

Συντακτική Ομάδα

Αριστείδης Νότης,
Αρχισυντάκτης
Ανδρέας Στριφτάρας
Ηλίας Μηνάς
Γιώργος Τζήρος
Γιώργος Καμαρινός
Άγγελος Κυριακόπουλος

"ΞΕΝΟΦΩΝ" Περιοδικό για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 xenophonjournal.com