ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε.) – «Ο Ξενοφών»

Σημειώνεται πως η Ε.Ε. θεωρεί τον οικονομικό εγγραμματισμό, την καινοτομία, και την δημιουργικότητα ως παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και αυτό τονίζεται σε τρεις από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής.
Ένωση καινοτομίας
Νεολαία σε κίνηση
Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
Η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί επίσης μακροπρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020».  Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις επιστήμες της Οικονομίας και της Διοίκησης είναι δυνατό να συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων.
Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις επιστήμες της Οικονομίας και της Διοίκησης είναι δυνατό να συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων. Η πρωτοβουλία των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στη προσπάθειά μας λοιπόν, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ως χώρα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, συστήνεται ο Σύλλογος Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Ε.Ι.Δ.Ε.) – «ο Ξενοφών», με τους κάτωθι σκοπούς:
Την ενίσχυση του οικονομικού εγγραματισμού στην χώρα μας.
Την συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς επιστημονικούς φορείς που προάγουν την εκπαίδευση στην Οικονομία και την Διοίκηση.
Την διάχυση μεταξύ των μελών μας αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, καλών πρακτικών που αφορούν την διδακτική των οικονομικών μαθημάτων καθώς και την διαρκή εκπαίδευση σε αυτήν.
 
Αριστείδης Νότης,
Αρχισυντάκτης
Ανδρέας Στριφτάρας
Ηλίας Μηνάς
Γιώργος Τζήρος
Γιώργος Καμαρινός
Άγγελος Κυριακόπουλος

"ΞΕΝΟΦΩΝ" Περιοδικό για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 xenophonjournal.com